ANBI Informatie

De stichting Zeilen met Visie is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Conform de gestelde voorwaarden voor het verlenen van de ANBI status, zijn de volgende gegevens hieronder beschikbaar:

RSIN Nummer:
814453521

KvK Nummer:
32105437

Vestigingsadres:
Prins Hendriklaan 10B
3701CM Zeist
Nederland

Telefoon nummer:
+31 6 42540057

Email Adres:
info@zeilenmetvisie.nl

Bestuur:
. Marcel van Genderen – Voorzitter
. Gerard Honkoop – Secretaris
. Henk van Driel – Penningmeester
. Jan Schippers – Lid
. Geert-Jan Baan – Lid

Beloningsbeleid:
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden en schippers geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag, Beleid en Bestedingen:
Voor wat betreft de doelen en activiteiten van de Stichting, verwijzen wij naar elders op deze website. Het beleidsplan en de financiële verantwoording zijn hieronder te downloaden. Beiden worden op dit moment ge-update
Beleidsplan 2015
Financiële verantwoording 2016

Reageren is niet mogelijk