Zeilseizoen 2020 – update 22 maart 2020

De Stichting Zeilen met Visie is voornemens om in 2020 weer een volledig programma van zeildagen met onze doelgroep te verzorgen. Echter, door de Corona epidemie is er grote onzekerheid ontstaan wanneer het seizoen daadwerkelijk van start kan gaan. De kans is reëel dat er vertragingen optreden in de onderhoudswerkzaamheden aan de ‘Compaen’. Daarnaast is het onduidelijk hoe lang bewegingsbeperkende maatregelen van kracht zullen zijn.

Desalniettemin nodigen wij iedereen die interesse heeft om deze zomer met ons mee te zeilen uit om zich aan te melden bij onze planning. Zodra de situatie duidelijk wordt en een realistische planning mogelijk is, zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Als er meer duidelijkheid is zullen wij op deze pagina een update plaatsen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.