ANBI Informatie

De stichting Zeilen met Visie is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor donateurs en sponsors. Conform de gestelde voorwaarden voor het verlenen van de ANBI status, zijn de volgende gegevens hieronder beschikbaar:

RSIN Nummer:
814453521

KvK Nummer:
32105437

Vestigingsadres:
Hoevelakenseweg 122
3784 WJ Terschuur
Nederland

Telefoon nummer:
+31 6 53 93 26 63

Email Adres:
info@zeilenmetvisie.nl

Bestuur:
. Geert-Jan Baan – Voorzitter
. Theo Dijkstra – Penningmeester / Administratie
. Joep Mooren – Zeiltechnische zaken

Beloningsbeleid:
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden en schippers geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag, Beleid en Bestedingen:
Voor wat betreft de doelen en activiteiten van de stichting, verwijzen wij naar de informatie op deze website. Het beleidsplan en de financiële verantwoording zijn hieronder te downloaden.

ANBI formulier

Reacties zijn gesloten.