Doelstelling

De stichting Zeilen met Visie stelt zicht tot doel om zeildagen te verzorgen voor mensen met een beperking. De stichting gebruikt hiervoor het zeilschip de ‘Compaen’ dat bij uitstek geschikt is om met groepen van maximaal 12 gasten te varen.

Onze doelgroep bestaat uit slechthorenden, mensen met een visuele beperking, autisme of een geestelijk dan wel lichamelijk beperking. Bewoners van zorgboerderijen en begeleid-wonen instellingen zijn van harte welkom. De ‘Compaen’ is niet geschikt voor mensen die aan boord afhankelijk zijn van een rolstoel.

Om het doel te realiseren draagt de stichting zorg voor:
. Het promoten van de zeildagen bij de doelgroep
. Het werven van gekwalificeerde schippers en bemanning
. Het verzorgen van lopend onderhoud aan de ‘Compaen’
. Het vergaren van de noodzakelijke fondsen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.