Doelstelling

De stichting Zeilen met Visie stelt zicht tot doel om zeildagen te verzorgen voor mensen met een beperking. De ambitie is om een vaarprogramma van 20 tot 30 zeildagen per seizoen uit te voeren. De stichting gebruikt hiervoor het zeilschip de ‘Compaen’ dat bij uitstek geschikt is om met groepen van maximaal 12 gasten te varen.

Onze doelgroep bestaat uit doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden, autisten en geestelijk zowel als lichamelijk beperkte mensen. Bewoners van zorgboerderijen en begeleid-wonen instellingen zijn van harte welkom. De ‘Compaen’ is niet geschikt voor mensen die aan boord afhankelijk zijn van een rolstoel.

Om het doel te realiseren draagt de stichting zorg voor:
. Het promoten van de zeildagen bij de doelgroep
. Het werven van gekwalificeerde schippers en bemanning
. Het verzorgen van lopend onderhoud aan de ‘Compaen’
. Het vergaren van de noodzakelijke fondsen

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.